Blog

3 เทคนิคตัดเสียงรบกวนงานถ่ายวิดีโอง่าย ๆ ให้เสียงพูดชัดเจน เพื่อให้งานวิดีโอดูเป็นมืออาชีพ

การถ่ายงานบันทึกเสียงสำหรับงานวิดีโอ และการทำงานนอกสถานที่ มักจะมีเสียงรบกวนเข้ามา ไ…